DOELSTELLING

Doel van de cursus is om inzicht en begrip bij te brengen t.a.v. de wijnindustrie: in de hele keten van producent tot aan consument.

“The bigger picture” schetsen, juist voor medewerkers die (nog) niet in de gelegenheid zijn geweest om bredere kennis op te doen.

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer een completer beeld van de belangrijkste zakelijke aspecten die in de wijnhandel een rol spelen, en wat daar zoal bij komt kijken.

Men leert in de cursus dus geen “harde skills”, wél krijgt men meer een “helicopter view”, inzicht in allerlei facetten van de business.

Van de deelnemers wordt een actieve, leergierige opstelling verwacht.