Aanmelden

De kosten van deze cursus bedragen € 1250 excl. BTW per deelnemer.

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus door de organisatie te zijn ontvangen.

Aanmelding kan t/m 15 augustus 2018, bij voorkeur door de werkgever van de cursist, onder vermelding van diens huidige functie.

De organisatie behoudt zich het recht voor om kandidaten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Bij een gering aantal aanmeldingen (<10 personen) heeft de organisatie het recht de cursus uit te stellen of te annuleren.

Aanmelding kan schriftelijk bij: info@vinergy.nl